Adwokat dr Michał Sowa świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek (spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne), wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, instytucji samorządowych, stowarzyszeń i fundacji. Reprezentuje w konkretnych sprawach, w ramach stałej współpracy a także prowadzi stałą obsługę prawną.

Dzięki swojemu dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu i naukowemu zapewnia usługi prawne w wyspecjalizowanych obszarach, przy jednoczesnym zachowaniu kompleksowości obsługi, zarówno w sprawach istotnych dla osób fizycznych (sprawy rodzinne, spadkowe, nieruchomości, odszkodowania, prawo pracy, prawo karne) jak i dla przedsiębiorców (stała obsługa, dochodzenie wierzytelności, inwestycje budowlane, prawo zamówień publicznych).

Dla potrzeb prowadzonych spraw współpracuje ze sprawdzonymi i rzetelnymi: notariuszem, rzeczoznawcą majątkowym, zarządcami nieruchomości, biurem rachunkowym, biurem tłumaczeń przysięgłych, geodetą.

Posługuje się językiem angielskim.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

- Art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze

Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.

- Art. 1 ust. 3 Prawa o adwokaturze